Stiri

Beneficiile performanței prin educație practică

270

Implementarea Proiectului „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, reprezintă o formă de a le oferi profesorilor români inspirație și motivație pentru educație. Știm că există profesori care obișnuiesc să facă lucrurile altfel, care reușesc să ofere o experiență educațională plăcută elevilor.

Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor a devenit o prioritate a responsabilităţii antreprenoriale. Scopul proiectului Performanță prin educație practică este acela de a pregăti absolvenţi care să îşi găsească locuri de muncă în specializările în care s-au format şi care, prin competenţele dobândite, să contribuie la dezvoltarea economico-socială a ţării. Atât Camera de Comerț si Inustrie Brașov, cât și CONAF, consideră studenții, mediul academic și angajatorii drept parteneri reali de dialog social și facilitează procesul de comunicare dintre aceștia, prin diverse metode, pe care încearcă să le perfecționeze și să le dezvolte în timp (organizarea de seminarii consultative derulate cu studentii din cadrul proiectului invitați pentru a-și exprima puncte de vedere referitoare la provocările și cerințele angajatorilor în legătură cu forța de muncă pe care universitatea o formează; parteneriate cu potențiali angajatori – entități publice și private; Îmbunătățirea procesului de comunicare reprezintă o preocupare permanentă în implementarea proiectului Performanță prin educație practică, care analizează modul de comunicare actual, dezvoltă studii de follow-up și se preocupă de eficientizarea procesului. Ȋn contextul european contemporan, universitățile au devenit principalul loc de implementare și diseminare a unor sumedenii de acțiuni în colaborare cu diferite instituții sociale/comunitare, dând

educației non-formale un rol important care are menirea de a studentul de granițele actului de predare/informare și de a-l lua partener ȋn procesul de cunoaștere/experimentare.

Proiectul Performanță prin Educație practică este un instrument al schimbării și al dezvoltării. Acesta vine în sprijinul studentului deoarece pentru student învăţarea bazată pe proiect îl determină pe acesta să se implice în activități diverse, prin care îi sunt puse în valoare aptitudinile, talentele şi capacităţile lor în diferite domenii, valori pe care cadrul didactic le descoperă mai greu în activitatea desfășurată la ore.

Proiectele de această anvergură aduc conștientizarea unor situații din piața muncii care există în vecinătatea lor, îi fac mai buni, le dezvoltă compasiunea și dorința de a se implica. o cultivarea sentimentului de a fi util şi a deprinderii de a da ceva din ceea ce ai mai mult; o stimularea interesului studentului de a se implica în proiecte; proiect este unul interesant, care a dus la

dezvoltarea relațiilor dintre studenți, profesori şi tutorii din rândul partenerilor proiectului Performanta prin educatie Practica.

Conștientizarea nevoilor antreprenorilor încă din vremea studenției poate să contribuie într-un mod real la echilibrul din piața muncii.

În concluzie, proiectul este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă ca instrument de formare profesională, cu o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu studenții, asigurând astfel o atmosferă care să permită stimularea creativă a studenților.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi

 

 

Expert:

Alexandrina Ghiorghita Grancea

 

Inapoi