Stiri

Calea verde și Parcul Rulmentul au fost selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă de la UE pentru realizarea documentațiilor

1.0K

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a informat Primăria Brașov cu privire la faptul că cele două proiecte ,,Calea Verde a Municipiului Brașov – Conectarea ariilor majore de teren prin soluții de transport ecologic” și ,,Reconversie zone abandonate în zone verzi – Zona industrială Rulmentul” au fost selectate pentru a primi finanțare prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Obiectivul Prioritar 2 – O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific ”Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării”, pentru elaborarea documentației tehnice care va conține: studiul de fezabilitate, studii geotehnice, expertize tehnice, studii pentru obținerea acordurilor și avizelor de mediu, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz. Prin această finanțare, Uniunea Europeană sprijină autoritățile locale în pregătirea documentațiilor necesare pentru accesarea finanțărilor nerambursabile în exercițiul financiar al Uniunii Europene 2021-2027. Valoarea estimată  pentru realizarea documentațiilor pentru cele două proiecte este de peste 3 milioane de lei.

,,Astăzi am luat decizia să convoc o ședință de consiliu de îndată, pentru că avem câteva proiecte care necesită aprobarea Consiliului Local. Unul dintre acestea are ca obiect aprobarea acordurilor de parteneriat pentru cele două proiecte care au fost selectate pentru finanțare, conform informării primite de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru . Este vorba de ,,Calea verde” și ,,Parcul Rulmentul”. Mă bucur foarte mult, mai ales că, din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la ADR, cele două proiecte, nu doar că au fost selectate, dar s-au și clasat pe primele două locuri în evaluarea specialiștilor de la agenție. Aceasta este încă o dovadă că realizarea celor două proiecte au un impact semnificativ asupra a ceea ce înseamnă implementarea măsurilor de creștere a calității mediului, de reducere a poluării și, implicit, de creștere a calității vieții brașovenilor. Cel de al treilea proiect depus, care se referă la consolidarea și conservarea clădirilor din centrul istoric și amenajarea de zone pietonale este în faza de evaluare și sper, cât mai curând, și acest proiect să fie validat”, a declarat primarul George Scripcaru.

Calea Verde este un proiect care își propune să extindă și să îmbunătățească infrastructura dedicată transportului nepoluant din municipiul Brașov, prin amenajarea de piste de biciclete, zone pietonale și benzi dedicate pentru transportul electric, care să lege cartierele Brașovului cu zonele de interes din oraș, precum și localitățile din zona metropolitană.

Proiectul prevede realizarea unei artere verzi a orașului Brașov, cu lungimea de aprox. 25 km. care să unească centrul orașului, Universitatea, gara, autogara, zonele mari comerciale și industriale/de business și zonele din apropierea ariilor rezidențiale, care va consta în:

1) Amenajarea de suprafețe pietonale. Activitatea constă în reabilitarea trotuarelor și a indicatoarelor, amenajarea de spații comune pentru pietoni, dotarea cu mobilier urban.

(2) Construirea de piste pentru biciclete, triciclete și trotinete electrice. Pistele pentru biciclete vor avea lățimi de minim 2,50 m. (3,00 m. optim) pentru circulația dublu sens, asigurându-se un spațiu de siguranță față de partea carosabilă de minim 1 m.

(3) Amenajarea de stații pentru închiriere biciclete:

OPȚIUNEA A: Stații de închiriere de biciclete cu andocare (21 de stații, cu câte 25 de biciclete fiecare), plus un vehicul pentru colectare/livrare biciclete.

OPȚIUNEA B: Chioșc pentru închirierea bicicletelor (cu asistent).

(4) Construirea unei benzi de circulație auto, dedicată transportului public de călători și circulației autoturismelor electrice.

Calea Verde își propune să ofere un coridor de mobilitate integrat, cu rol strategic la nivelul autorității publice locale, care să sprijine transportul public de călători, circulația bicicliștilor, a pietonilor și a utilizatorilor de alte mijloace de transport, precum triciclete și trotinete electrice. Prin faptul că include gara și autogara, artera de circulație care face obiectul acestui proiect poate asigura legătura inclusiv cu localitățile limitrofe, pentru un transport ecologic, durabil, nepoluant.

Traseul principal propus în proiect cuprinde artere principale de circulație din municipiul Brașov care unesc strategic centrul orașului, Aula Universității Transilvania, gara, autogara, zone mari comerciale și de business și zonele din apropierea ariilor rezidențiale, respectiv: dezvoltarea imobiliară Avantgarden, Centrul de Afaceri Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri (CATTIA) Brașov, Institutul de Cercetare și Dezvoltare al Universității Transilvania Brașov.

Traseul urmărește să realizeze și joncțiunea cu traseele de piste de biciclete existente sau în implementare și cu localități din Zona Metropolitană: Stupini, Sânpetru, Hărman (dezvoltarea imobiliară Coresi) și Săcele.

Parcul Rulmentul este un proiect de reconversie a fostei platforme industriale Rulmentul în cel mai mare parc din Brașov, pe o suprafață de 31 de hectare. La baza acestui proiect stă un studiu realizat de Banca Mondială, care a propus 3 scenarii de reconversie a zonei, scenariul ales fiind cel care prevede cea mai mare dezvoltare de zone verzi pe acest areal.

Astfel, sunt menținute 8% dintre clădirile existente și pe 17,5  ha se amenajează  parcuri și spații verzi create pe loturi. În cadrul acestui scenariu, se vor păstra doar clădirile cu valoare arhitecturală, care vor fi reconsolidate, renovate și utilizate pentru diferite tipuri de funcționalități. Se are în vedere dezvoltarea de clădiri noi pe o suprafață de 20.000 mp. Proiectul include amenajarea unui parc de distracții, a unui sat pentru activități sportive, studio de filme, muzeu, școală, grădiniță și centru expozițional.

Inapoi