Stiri

Parcare plătită la Brașov, doar între orele 8.00 – 20.00

612

Curtea de Apel Ploiești a admis ieri recursul Consiliului Local Brașov, respingând acțiunea P&P pentru anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 692/2020 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 251/2005 republicată privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare al sistemului de parcare din municipiul Braşov.

Una dintre principalele modificări prevăzute în acest regulament este modul de taxare a parcărilor publice. În urma deciziei instanței, în municipiul Brașov perceperea tarifului de parcare se va face în intervalul orar 8.00-20.00, de luni până sâmbătă, nu ca până acum, 24 h/24 h, de luni până duminică.

Alte prevederi care vor intra în vigoare odată cu această decizie a Curții de Apel Ploiești vizează riveranii din zonele în care există parcări publice cu plată, astfel:

  •  abonamentul tip riveran se eliberează persoanelor fizice care au domiciliul sau reședința în zona parcării. Deținătorii abonamentului tip riveran vor putea parca în orice loc disponibil, pe o rază de 200 m, cu condiția ca locul de parcare să se afle în aceeași zonă de tarifare;
  •  riveranii vor trebui să depună următoarele documente pentru a beneficia abonamente tip riveran:
  • a) pentru identificarea domiciliului, unul dintre următoarele: copie simplă după actul de identitate, viză de reședință (flotant), contract de închiriere sau de comodat cu dată certă (în aceste ultime două cazuri, sunt exceptate de la data certă contractele de închiriere sau comodat încheiate cu rude de gradul I).
  • b) pentru identificarea proprietarului sau utilizatorului, unul dintre următoarele: copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului din care să rezulte că proprietar sau utilizator este solicitantul abonamentului tip riveran, sau documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de închiriere sau de comodat cu dată certă (în aceste ultime două cazuri, sunt exceptate de la data certă contractele de închiriere sau comodat încheiate cu rude de gradul I), sau împuternicire din partea proprietarului pentru utilizarea autoturismului de serviciu.
  • La primirea abonamentului, beneficiarului i se va comunica o hartă/ listă a străzilor aferente zonelor de tarifare.

            Vă reamintim că prin Contractul nr. 279/04.09.2020, pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al Municipiului Brașov, încheiat cu S.C P&P S.R.L., au fost concesionate, pentru o perioadă de 10 ani, 10.200 de locuri publice de parcare din municipiul Brașov.

La sfârșitul lunii noiembrie 2020, Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care modifica regulamentul de parcare, principalele modificări vizau perioada de tarifare și redefinirea noțiunii de riveran. Concesionarul P&P a atacat această hotărâre și în primă instanță a obținut anularea ei.

Un alt proces pe care Municipalitatea îl are cu P&P este cel privind anularea hotărârii consiliului local privind rezilierea contractului de concesiune a parcărilor publice. În data de 31 mai, Curtea de Apel Ploiești urmează să se pronunțe asupra recursului municipalității cu privire la această anulare.

Inapoi