Stiri

„Performanță prin educație practică” – competitivitate și responsabilitate socială

251

Implementarea Proiectului „Performanță prin educație practicăinițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, reprezintă o formă de a le oferi profesorilor români inspirație și motivație pentru educație. Știm că există profesori care obișnuiesc să facă lucrurile altfel, care reușesc să ofere o experiență educațională plăcută elevilor.

Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor a devenit o prioritate a responsabilităţii antreprenoriale. Scopul proiectului Performanță prin educație practică este acela de a pregăti absolvenţi care să îşi găsească locuri de muncă în specializările în care s-au format şi care, prin competenţele dobândite, să contribuie la dezvoltarea economico-socială a ţării. Atât Camera de Comerț si Inustrie Brașov, cât și CONAF,  consideră studenții, mediul academic și angajatorii drept parteneri reali de dialog social și facilitează procesul de comunicare dintre aceștia, prin diverse metode, pe care încearcă să le perfecționeze și să le dezvolte în timp (organizarea de seminarii consultative derulate cu studentii din cadrul proiectului invitați pentru a-și exprima puncte de vedere referitoare la provocările și cerințele angajatorilor în legătură cu forța de muncă pe care universitatea o formează; parteneriate cu potențiali angajatori – entități publice și private; Îmbunătățirea procesului de comunicare reprezintă o preocupare permanentă în implementarea proiectului Performanță prin educație practică, care analizează modul de comunicare actual, dezvoltă studii de follow-up și se preocupă de eficientizarea procesului. Etapele dezvoltării prin educație practică sunt esențiale pentru ca fiecare dintre actorii implicați în comunicare să își îndeplinească obiectivele pe care și le-au stabilit, respectiv: – pentru universitate – formarea resursei umane de înaltă calificare necesară dezvoltării social-economice și tehnologice; – pentru studenți și absolvenți – dobândirea calificării și a competențelor necesare accesului pe piața muncii 2 – pentru angajatori – accesul la forță de muncă adecvat calificată necesităților pieței muncii.

 Doar prin asumarea educației și formării prin practică, angajatorii și viitorii angajați au posibilitatea prin intermediul acestei comunicări de a transmite care sunt principalele lor nevoi, de a prezenta și disemina bunele practici in echișibrarea insertiei in piata muncii. 

 Opiniile exprimate se vor structura în analiza contextului în care se integrează aceasta insertie pe piata muncii a tinerilor absolventi,  probleme şi rezolvări identificate prin exemplele de bune practici prezentate, Identificarea unor potentiali angajator, nevoia de sprijin oferit in vederea formarii profesionale prin educatie practica 

 

Realizarea unor dialoguri şi parteneriate sunt vizate în sensul cooperării si facilitarii pentru desfăşurarea unor activităţi specifice profilelor studentilor ce formeaza grupul tinta al proiectului Performanta prin educatie practica, promovării dialogului cu universitatile pentru dezvoltarea si accentuarea activitatii practice, acolo unde piata o cere.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Inapoi