Stiri

Performanță prin educație practică

1.1K
 • Performanță prin educație practică
  (POCU/626/6/13/132913)
  Proiect cofinanțat din FSE prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
  PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
  Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
  Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar
  care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă /
  cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
  domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
  Titlul proiectului: Performanță prin educație practică
  Contract: POCU/626/6/13/132913
  COMUNICAT
  Camera de Comerț și Industrie Brașov și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din
  România au organizat luni 27 septembrie 2021, la Brașov, cel de-al 3-lea eveniment de informare și
  matchmaking, din cadrul proiectului Performanță prin educație practică, POCU/626/6/13/132913, proiect
  finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, având Obiectivul specific 6.13 Creșterea
  numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă
  urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe
  sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă
  conform SNCDI.
  Agenda evenimentului a cuprins mai multe secțiuni: partea de deschidere în care s-au prezentat detaliile
  proiectului, momentul dezbaterilor și, desigur, analiza concluziilor.
  Prezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și
  antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii – profilul angajatului, sau importanța formării
  profesionale prin educație practică, au fost cateva din subiectele evenimentului.
  În deschidere au luat cuvântul, din partea Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Dna Daniela Giol –
  managerul de proiect iar din partea CONAF, Coordonator de proiect, dna Cristina Chiriac, Președinte CONAF
  Romania. În panelul speakerilor invitați au fost prezenți Dna Paula Zaharia – HR Manager, Stabilus
  Romania, Dna Aurelia Florea – Director RU și Dezvoltare Organizațională, Miele România si Dr.psih. Doru
  Dima – Fondator și CEO Dima Consulting Group SRL.
  Temele dezbatute in cadrul intalnirii au fost urmatoarele: Prezentarea oportunităților oferite de
  proiect/Scopul proiectului, Oportunitatea parteneriatelor intre mediul universitar și antreprenorial,
  Managementul carierei, Nevoile de formare identificate în piata muncii – profilul angajatului si
  Importanța formării profesionale prin educație practică – profilul studentului.
  Cristina Chiriac, Președinte CONAF Romania, și-a manifestat bucuria implementării proiectului
  PERFORMANȚĂ PRIN EDUCAȚIE PRACTICĂ la Brașov, fiind un proiect pilot în România, afirmând că
  acesta este un model de succes bazat pe adaptabilitate, conștientizare și focusarea eforturilor promovării
  educației antreprenoriale, fiind totodată continuitatea în sensul practic a amplei acțiuni, PACTUL PENTRU
  MUNCĂ, desfășurate de CONAF România.
 • Performanță prin educație practică
  (POCU/626/6/13/132913)
  Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  De asemenea, au fost invitați să participe reprezentanți ai mediului antreprenorial și reprezentanți ai mediului
  academic. De remarcat la acest eveniment de informare și matchmaking a fost interesul manifestat prin
  participarea activă a antreprenorilor prezenți in sală.
  Întâlnirea a avut rolul de a aduce împreună la masa dialogului oameni de afaceri, antreprenori din Brașov și
  din regiune și reprezentanți ai universităților din Brașov în vederea unei analize în ceea ce privește
  competențele necesare pentru facilitarea inserției tinerilor absolvenți în piața muncii dar si rolul de a clarifica
  punctual pozitia tuturilor implicati in proiect in raport cu sarcinile de practica prevazute de universitati in cadrul
  efectuarii stagiilor de practica de catre studenti.
  După desfășurarea stagiilor de practică în contextul organizațional selectat și ales în urma consilierii
  profesionale realizate în cadrul proiectului, studenții și masteranzii ce fac parte din grupul țintă, vor avea mai
  multe beneficii reale în cadrul proiectului, respectiv posibilitatea angajării în cadrul firmelor în care au realizat
  stagiul de practică sau in alte firme cu profil similar, premierea performanțelor și obținerea din partea tutorelui
  a unei recomandări care să ateste experiența de practică dobândită prin participarea în proiect, document ce
  vine să întărească și să contribuie la consolidarea portofoliului de experiențe acumulate de studenți.
  Evenimentul a fost moderat de Alexandra Grancea, PR CONAF Brasov.
  ***
  Evenimentul de informare și matchmaking face parte dintr-o serie de astfel de evenimente ce vor fi
  organizate în cadrul Campaniei de promovare și stakeholder engagement si are ca scop selectarea
  agenţilor economici pentru formalizarea unor colaborări de lungă durată prin parteneriate de atragerea de
  parteneri, cu preponderența parteneri cu activități în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
  conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să se implice impreună cu
  beneficiarul, partenerul și partenerii universități în dezvoltarea de oportunități de practică pentru studenți,
  identificarea obiectivelor programului de consiliere și orientare, creare de locuri de muncă și inserție a
  participanților la program în câmpul muncii și implicare intr-un dialog structurat care să aibă ca scop
  elaborarea unui document cadru relevant pentru universități în procesul de actualizare a ofertelor educaționale
  la nevoile pieței muncii.
  Prin acțivitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:
  245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi
  aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;
  177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;
  30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;
  86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.
  Alexandrina Grancea – Expert junior stagii practica
  Performanță prin educație practică
  (POCU/626/6/13/132913)
  Proiect cofinanțat din FSE prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
  Data: 28.09.2021
Inapoi