Stiri

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

404

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

 

COMUNICAT

 

 Proiectul Performanță prin Educatie Practică, un exemplu de experiență reală în câmpul muncii pentru studenții brașoveni

 

Proiectul inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România continuă să deruleze întâlnirile de informare și matchmaking, în cadrul Proiectului Performanță prin Educație Practică, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, având Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Informarea angajatorilor interesați în acest sens presupune derularea unor activități de comunicare și promovare,  în scopul conștientizării și creșterii gradului de interes pentru implicarea în formarea profesională a studenților.

 

Pentru a asigura efectuarea practicii la standarde cerute de universitati și exigențețele companiilor, liderul împreună cu partenerul de proiect aduc alaturi o echipă de tutori care vor asigura mentorat, nevoia de a atrage parteneri care să se implice în proiect fiind o dorință continuă exprimată de aceștia. 

 

Proiectul subliniază nevoia de consiliere și educare a carierei identificate în rândul studenților, consilierea fiind individuala si de grup, experienta reala pe care o ofera acest proiect pentru studenti fiind una de ordin practic, angajatul fiind la curent cu  nevoile reale ale studentilor.  Agenda întâlnirilor demarate până la acest moment  a cuprins mai multe secțiuni în care s-au prezentat detaliile proiectului, momentul dezbaterilor și, desigur, analiza concluziilor, precum și rezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii. 

Evenimentul a fost de un real succes, intalnirea in ONLINE dezvoltand un networking constructiv, prin implicarea activa a tuturor participantilor in aceste conferinte. Oamenii implicati si-au exprimat parerea indiferent de forma in care au loc intalnirile si, dupa cum considera doamna Daniela Giol, manager de proiect, importante sunt rezultatele.

 

La evenimente au participat reprezentanti ai Camerei de Comerț și Industrie Brașov,  Dna Daniela Giol – managerul de proiect,  si reprezentanti din partea CONAF, Coordonator de proiect Alina Paul, Președinte CONAF Brașov,  iar in panelul speakerilor invitați au fost prezenți reprezentanți ai mediului academic și angajatori interesați de acest proiect. 

 

 

Participantii din randul angajatorilor,  si-au  manifestat in mod expres interesul,  iar intrebarile adresate speakerilor au demonstrate relevanta pentru dinamica proiectului Performanta prin educatie practica, dialogul fiind astfel unul constructiv in vederea implementarii proiectului. 

Evenimentul a fost moderat de Alexandra Grancea, PR CONAF Brasov. 

 

***

 

Evenimentul de informare și matchmaking face parte dintr-o serie de astfel de evenimente ce vor fi organizate în cadrul Campaniei de promovare și stakeholder engagement si are ca scop selectarea  agenţilor economici pentru formalizarea unor colaborări de lungă durată prin parteneriate de atragerea de parteneri, cu preponderența parteneri cu activități în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să se implice impreună cu beneficiarul, partenerul și partenerii universități în dezvoltarea de oportunități de practică pentru studenți, identificarea obiectivelor programului de consiliere și orientare, creare de locuri de muncă și inserție a participanților la program în câmpul muncii și implicare intr-un dialog structurat care să aibă ca scop elaborarea unui document cadru relevant pentru universități în procesul de actualizare a ofertelor educaționale la nevoile pieței muncii.

 

Prin acțivitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:

245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;

177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;

30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;

86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

 

25.01.2022

 

PR CONAF Brașov,

 Alexandra Grancea – Expert junior stagii practică

Inapoi