Stiri

Ce sumă alocă Primaria Brașov proiectelor culturale de pe Ghidul de finanțare?

672

Primăria Municipiului Brașov a lansat astăzi, 9 mai, apelul de proiecte pentru finanțarea proiectelor culturale prin intermediul Ghidului de finanțare aprobat de Consiliul local în luna aprilie. Data limită pentru depunerea propunerilor este 9 iunie 2022, ora 12.00. Noutățile din acest an sunt împărțirea pe categorii de finanțare pe proiecte mici, medii și mari, și posibilitatea ca solicitările de finanțare să fie depuse electronic, prin intermediul portalului primariabrasovenilor.ro.

„Începând de astăzi, până pe 9 iunie, toți cei care doresc să organizeze evenimente culturale sau să desfășoare proiecte culturale în Brașov pot să aplice pentru finanțare nerambursabilă de la bugetul local. Am lansat apelul de finanțare, iar noutatea acestui an este că sunt încurajați și operatorii debutanți.  Astfel că avem trei categorii de proiecte pentru care aceștia pot solicita finanțare, proiecte finanțate cu sume până în 70.000 de lei, proiecte care se încadrează între 70.000 și 150.000 de lei, și proiecte mari, de până la 250.000 de lei, la care partea de cofinanțare este de 25%. De asemenea, o noutate este că, începând din acest an, proiectele vor putea fi depuse și online, pe platforma primăriabrașovenilor.ro. Experiența de anul trecut ne-a arătat că putem avea un oraș efervescent, un oras plin de viață prin organizarea acestor evenimente. Ne dorim, prin acest apel de proiecte, să încurajăm organizațiile să se implice în comunitate, să organizeze evenimente, să le ofere brașovenilor acel oraș vibrant pe care ni-l dorim cu toții”, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Și în acest an finanțările se vor acorda pe categorii de activități culturale, astfel încât concurența între proiectele operatorilor culturali să se facă în cadrul aceleiași arii tematice. Cele 11 categorii sunt: arte vizuale și arhitectură; muzică; teatru; dans; artă digitală și noile media; educație prin cultură; patrimoniu cultural material; patrimoniu imaterial; promovarea culturii scrise; intervenție culturală; proiecte mari cu caracter repetitiv.

Pentru a da posibilitatea tuturor operatorilor culturali să organizeze evenimente în municipiul Brașov, inclusiv celor mai mici sau debutanți, dar și pentru a continua proiectele culturale cu tradiție, în acest an finanțările se acordă pe trei categorii de proiecte:

  • Proiecte finanțate cu o sumă de până la 70.000 lei – valoare minimă cofinanțare 10%;
  • Proiecte finanțate cu o sumă între 70.001 – 150.000 lei – valoare minimă cofinanțare 20%;
  • Proiecte finanțate cu o sumă între 150.001 – 250.000 lei – valoare minimă cofinanțare 25%.

Evaluarea și selecția proiectelor declarate eligibile se va face având la bază mai multe criterii, între care:

  • Calitatea și originalitatea proiectului: Claritatea proiectului cultural propus; 2. Valoarea culturală și artistică a proiectului;
  • Relevanța proiectului: Relevanţa proiectului pentru contextul cultural local; 2. Relevanța proiectului cultural în raport cu axele strategice de acțiune și programatice B.R.A.S.O.V. (B – Bridging – crearea de punți de legătură între trecut și viitor, între generații, între sectorul public și sectorul privat, între dimensiunea națională și dimensiunea europeană/ internațională; R – Revealing – aducerea în prim plan a istoriei și patrimoniului care susțin dezvoltarea potențialului cultural și creativ local; A – Activating – activarea participării tuturor locuitorilor și a actorilor schimbării; S – Sharing – împărtășirea valorilor și creativității între membrii comunităților și de asemenea, transmiterea de cunoștințe peste generații prin soluții inteligente, prin digitizare; O – Occupying – ocuparea orașului prin și pentru cultură dar și deschiderea oportunităților pentru crearea de locuri de muncă în sectorul cultural; creatorii și profesioniștii culturii vor fi antrenați în programele de formare culturală și implicați în toate formele de învățământ vocațional; V – Valuing/Voices – valorizarea și prețuirea vocilor trecutului și prezentului, ale locuitorilor și artiștilor și încurajarea inițiativelor creative pe toate palierele de acțiune culturală).
  • Fezabilitatea proiectului cultural, inclusiv capacitatea de implementare a proiectului cultural.
  • Modul în care a fost întocmit bugetul proiectului.

Proiectele vor fi evaluate de o comisie formată din:

– 3 membri ai Consiliului Local, reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice cu drept de vot, din cadrul comisiei de specialitate nr.4 a Consiliului Local;

– 4 specialiști, cu drept de vot, desemnați prin Dispoziția Primarului, în baza unor CV-uri, conform modelului solicitat de Administrația Fondului Cultural Național, în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, din care să rezulte vechimea minimă de 3 ani în domeniul culturii și prezența în echipa de 10 management a minimum 2 proiecte cu finanțare nerambursabilă, alta decât cea oferită de Municipiul Brașov.

Pentru specialiștii care vor face parte din comisia de evaluare, Primăria a lansat un formular prin intermediul căruia își pot depune candidatura.

Inapoi