Stiri

Scandal la FRHG.

409

Ministerul Sportului a anunţat că suspendă efectele Hotărârii adoptate în Adunarea Generală Ordinară de Alegeri a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, din data de 15 septembrie.

Comisia mixtă de verificare, constituită de Ministerul Sportului ca urmare a plângerilor la adresa conducerii FRHG, a constatat că au fost încălcate mai multe prevederi legale în organizarea alegerilor, a precizat ministerul.

Plângerile privind desfăşurarea AGOA din 15.09.2022 au venit după ce, în trecut, au fost semnalate o serie de alte nereguli în activitatea conducerii federaţiei. Drept urmare, Ministerul Sportului a constituit o comisie, care, în perioada 01-04.11.2022, a efectuat o acţiune de verificare la FRHG, prin care au fost constatate mai multe încălcări ale următoarelor prevederi: art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 coroborate cu dispoziţiile art.11.4 şi 99.2 din Statutul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă.

Principalele nereguli semnalate sunt:

Biroul Federal al FRHG din 15.09.2022 a decis într-o şedinţă desfăşurată chiar înaintea Adunării Generale Ordinare de Alegeri, din aceeaşi dată, faptul că din totalul de 25 de structuri sportive participante în campionatul naţional 2021 – 2022 12 structuri nu au drept de vot.

Motivul de cenzurare a dreptului la vot invocat a fost neplata datoriilor „…la termenele si în condiţiile stabilite de Federaţie”, fără să se precizeze dispoziţiile statutare care pot priva de dreptul de vot un membru participant la Calendarul competiţional.

Cu toate acestea, din analiza fişelor de cont şi a documentelor justificative, s-a reţinut faptul că la data de 15.09.2022 doar SC MIERCUREA CIUC şi ASOC. CLUB SPORTIV OLIMPIA PLOIEŞTI aveau datorii. Mai mult, membrii Comisiei au constatat că temeiul datoriei era o sancţiune administrativă, respectiv au fost aplicate amenzi referitoare la limitarea şi combaterea pandemiei COVID-19.

Pe de altă parte, Comisia a constatat că membrii Biroului Federal din data de 15.09.2022 au decis faptul că ACS HOCHEI GEORGHENI are drept de vot, deşi plata datoriilor către federaţie nu a fost efectuată „…la termenele si în condiţiile stabilite de Federaţie”, depăşindu-se termenul de plată de 45 de zile, menţionat pe facturile emise de Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă.

A fost consemnată şi participarea la AGOA a unui club care nu a participat în sezonul competiţional 2021-2022, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 11.4 din Statutul FR de Hochei pe Gheaţă.

“Privind atribuţiile pe care ministerul le are în această situaţie, menţionăm următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, ”Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice şi siguranţei naţionale.”

Nu în ultimul rând, conform art. 18, alin. 1, lit. k) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sportului “supraveghează şi controlează respectarea de către structurile sportive a dispoziţiilor legale în vigoare şi a prevederilor cuprinse în statutele şi în actele de constituire a acestora”.

În lumina faptelor prezentate, Comisia de verificare apreciază că desfăşurarea Adunării Generale Ordinare de Alegeri a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă din data de 15.09.2022 s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor legale şi statutare, ceea ce a atras suspendarea efectelor Hotărârii adoptate”, a adăugat Ministerul Sportului.

Alexandru Hălăucă (65 de ani) a fost reales, în 15 septembrie, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Română de Hochei pe Gheaţă. La Adunarea Generală de alegeri care a avut loc în Bucureşti, Hălăucă a fost votat de 9 dintre cele 13 cluburi cu drept de vot.

Contracandidatul său, Valentin Dragomir a primit patru voturi.

Alexandru Hălăucă este fost hocheist al Stelei, component al naţionalei României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă la două ediţii: Innsbruck 1976 şi Lake Placid 1980.

Marius Păun, managerul secţiei de hochei, şi Emilian Cernica  au fost aleşi vicepreşedinţi ai FRHG.

 

Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă a notat, într-un comunicat, că este în continuare victima abuzurilor.

“Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă este în continuare victima unei serii de abuzuri care au culminat cu decizia abuzivă de suspendare a executării hotărârii adoptate în Adunărea Generală de Alegeri din septembrie 2022. După ce FRHG s-a adresat într-o scrisoare deschisă premierului referitoare la faptul că este supusă unor presiuni şi acte de hărţuire nemaiîntâlnite, strict pentru că în urma alegerilor din data de 15 septembrie 2022 nu a rezultat conducerea dorită de unii dintre membrii afiliaţi, membrii susţinuţi de reprezentanţi ai Ministerului Sportului, s-a trecut la un alt nivel al acestora. Pentru că nu s-a obţinut din partea instanţei de judecată rezultatul scontat – suspendarea Hotărârii Adunării Generale din 15 septembrie 2022 – a revenit Ministerului Sportului „misiunea” de a satisface pretenţiile unor terţi.

Un organ al administraţiei publice centrale de specialitate, Ministerul Sportului, al cărui scop este sprijinirea şi coordonarea tuturor ramurilor sportive din România face exact opusul: Ministerul Sportului a impus control după control în cadrul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, cu unicul scop de a îndepărta conducerea federaţiei, aleasă în mod statutar în cadrul Adunării Generale din data de 15 septembrie 2022”, a precizat FRHG.

“În ultima perioadă singura legătură dintre federaţie şi Ministerul Sportului a constat în acţiunile de control întreprinse la federaţie. Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă a depus, în ciuda dificultăţilor întâmpinate, eforturi constante în vederea asigurării, în permanenţă, a unui climat de linişte şi echilibru în cadrul activităţii hocheistice pe gheaţă şi a descurajat orice conflicte. menţinând mereu o poziţie echilibrată de susţinere a acestui sport, fără implicări politice. Cu toate acestea, exclusiv pe fondul organizării de alegeri pentru ocuparea funcţiilor de conducere de la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Ministerul Sportului s-a implicat în acest proces, de o manieră care excede cu mult cadrul instituţional în care trebuie să acţioneze în raport cu federaţiile sportive naţionale. Faţă de FRHG Ministerul Sportului nu îşi exercită acele prerogative legale care sunt prevăzute tocmai pentru încurajarea activităţii sportive, ci, în mod predilect, prerogativele de control, singurul dialog purtat între instituţii fiind prilejuit de controlul activităţii:

– Curtea de Conturi a verificat Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) în perioada mai – iulie 2020 în ceea ce priveşte „alocarea fondurilor de la bugetul de stat” pentru perioada 2017 – 31.12.2019, concluzia fiind că nu s-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor publice alocate federaţiei

– Corpul de Control din cadrul Ministerului Sportului a efectuat un control care s-a derulat în perioada 19 mai 2022 – 26 iulie 2022, control în urma cărora a fost emis un raport de control ale cărui pretinse „neregularităţi” au fost contestate de către Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) în condiţiile legii.

– prin Notificarea înregistrată sub nr. 11849 din 29 septembrie 2022 Ministerul Sportului a solicitat Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) o serie de clarificări legate de Adunarea Generală ordinară de alegeri din data de 15 septembrie 2022;

– o comisie mixtă din cadrul Ministerului Sportului numită în baza Ordinului nr. 1104 din 31 octombrie 2022 emis de Ministrul Sportului – dl Carol-Eduard Novak – a efectuat în perioada 1-4 noiembrie 2022 un alt control la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG), control care a avut ca obiectiv verificarea alegerilor conducerii Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG) din data de 15 septembrie 2022”, a adăugat federaţia.

FRHG mai menţionează că „firul roşu” al tuturor acestor acţiuni de control este reprezentat de alegerile de la nivelul federaţiei, al căror rezultat pare să fi deranjat, pentru că, în cadrul procedurii prealabile desfăşurării Adunării Generale de alegeri, în acord cu dispoziţiile legale şi statutare, nu au fost validate dosarele candidaţilor „agreaţi” de către unii reprezentanţi ai Ministerul Sportului, din cauza faptului că acestea au fost depuse nerespectând termenul prevăzut de Statut. “Nevalidarea respectivelor candidaturi a fost confirmată inclusiv de către reprezentanţii Ministerului Sportului – delegatul acestuia şi un reprezentant al departamentului juridic, care au participat la respectiva şedinţă de evaluare.

Câţiva membri afiliaţi,  au formulat, pe de o parte o plângere adresată Ministerului Sportului, plângere prin care au solicitat ca Ministerul Sportului să suspende Hotărârea Adunării Generale de alegeri din data de 15 septembrie 2022 şi, totodată, şi o cerere de suspendare şi de anulare a aceleiaşi hotărâri, cerere înregistrată pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş – Secţia contencios administrativ şi fiscal. Întrucât soluţia Curţii de Apel Târgu Mureş i-a nemulţumit pe reclamanţi – nu au obţinut în instanţă suspendarea Hotărârii Adunării Generale din 15 septembrie 2022 – „lupta” s-a concentrat pe cererea de suspendare adresată Ministerului Sportului. Instituţia pare să îşi fi rearanjat priorităţile, Ministerul Sportului decizând să îşi rupă din timp şi să îşi redirecţioneze resurse către o incă analiză a unei noi serii de clarificări legate de Adunarea Generală ordinară de alegeri din data de 15 septembrie 2022, cerute pe 29 septembrie. În mod cu totul surprinzător, aceste „clarificări” se pliau pe motivele de pretinsă nelegalitate formulate de membrii nemulţumiţi de rezultatul, care se adresaseră şi în justiţie şi pentru care Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) a formulat un răspuns, argumentat şi motivat, comunicat pe 4 octombrie 2022. ­ După această dată a urmat o tăcere din partea Ministerul Sportului, pentru că se aştepta soluţia instanţei de judecată asupra cererii de suspendare. Însă cum aceasta a fost de natură să nemulţumească, Ministerul Sportului „a reactivat” cererea de suspendare ce îi fusese adresată, astfel că pe 31 octombrie 2022 instituţia a decis efectuarea unui nou control la FRHG, în perioada 1-4 noiembrie 2022, iarăşi pentru verificarea legalităţii Adunării Generale din 15 septembrie 2022, obiectivele controlului fiind, şi de această dată aceleaşi ca şi motivele de pretinsă nelegalitate invocate şi respinse în instanţă.

Cum nimic nu este întâmplător, în Ordinul Ministrului Sportului se indica faptul că membrii comisiei mixte care efectuează controlul aveau obligaţia de a prezenta Ministrului Sportului rezultatele şi constatările controlului până la data de 7 noiembrie 2022, pentru că pe 8 noiembrie 2022 fusese convocată o Adunare Generală la nivelul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG), existând indicii clare că Ministrul Sportului urma să emită un ordin de suspendare a Hotărârii Adunării Generale din data de 15 septembrie 2022, având ca aşa – zisă justificare rezultatele controlului dispus tot de către acesta, lucru care s-a şi întâmplat conform previziunii”.

O instituţie menită să ajute echidistant şi impartial un sport, alege să îi aducă grave prejudicii de imagine, în condiţiile unor acţiuni repetat intenţionate, cu efecte negative la nivel de impact public. Aceeaşi instituţie pare să ignore adevăratele probleme pe care era normal să le adreseze. Situaţia controalelor reprezintă doar vârful aisbergului,  în condiţiile în care în ultimii ani unii exponenţi ai spectrului politic au facut tot posibilul pentru acapararea  activităţii sportive de hochei pe gheaţă din România prin diverse acţiuni:

­- guvernul Ungariei investeşte anual peste 2 milioane de euro numai în Academia de Hochei pe Gheaţă de la Cârţa;

– guvernul Ungariei a investit în construirea de patinoare în zona Harghita şi Covasna;

­ – în perioada 2015 – 2021 au plecat în Ungaria, fără a plăti transferurile căci sunt minori (decizia IIHF) peste 207 copii până în 18 ani. Aceştia au fost pregătiţi din fondurile statului roman la şcoli de hochei care aparţin de Ministerul Educaţiei, Ministerul Sportului, primării.

-­ au fost luate în întregime echipele cu jucători de 18 ani de la şcolile sportive din Miercurea Ciuc şi Gheorgheni, jucătorii fiind transferaţi la cluburi private din zonă.

FRHG nu contestă dreptul legal de verificare a aspectelor care îi revin legal în atribuţii, ci semnalează că este subiectul unor controale repetate, finalizate pozitiv şi care au acelaşi obiect, pentru aceeaşi perioadă de timp, toate referitoare la desfăşurarea alegerilor din luna septembrie.

Actuala conducere a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă îşi propune dezvoltarea acestei ramuri sportive. Pentru atingerera acestui obiectiv este necesară detaşarea de sferele de influenţă ale politicului şi concentrarea pe activitatea sportivă efectivă”, a conchis FRHG.

 

 

Inapoi