Stiri

CONAF PROPUNE ACCESUL GRATUIT LA UTILITĂȚILE PUBLICE: APA, ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE

1.1K
  • CONAF PROPUNE ACCESUL GRATUIT LA UTILITĂȚILE
   PUBLICE: APA, ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE PE O
   PERIOADĂ DE MINIM 90 DE ZILE, ATÂT PENTRU
   PERSOANELE FIZICE CÂT ȘI PENTRU CELE JURIDICE,
   INDIFERENT DE FORMA DE ASOCIERE
   Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin CONAF, inițiator al
   proiectelor PACTUL PENTRU MUNCĂ și PACTUL PENTRU EDUCAȚIE
   ANTREPRENORIALĂ, lansează un îndemn și un PACT GENERAL PENTRU
   SOLIDARITATE, RESPONSABILITATE ȘI CUMPĂTARE în situația
   economică și socială actuală.
   Mediul de afaceri reprezintă principalul promotor al unei economii durabile și
   sustenabile, iar în contextul pandemiei de COVID-19 este direct afectat de
   măsurile restrictive care se impun (reducerea sau, dupa caz, închiderea activității
   economice) pentru reducerea răspândirii virusului. În vederea limitării pierderilor
   suferite de agenții economici din toate sectoarele economice și pentru a reuși
   redresarea imediată a acestora în situația depășirii pandemiei, CONAF solicită
   Guvernului României să susțină o serie de măsuri menite să limiteze riscul apariției
   închiderii activității unor agenți economici (falimentului acestora) și implicit a
   scăderii economiei în ansamblul său.
   Credem că, împreună cu autoritățile statului și printr-o implicare activă a marilor
   companii de stat din sectoare cheie ale economiei (cele de utilități publice) putem
   depăși perioada următoare stopării pandemiei de coronavirus.
   CONAF consideră că trebuie să gândim proactiv, vizionar, și să identificăm măsuri
   rapide care pot fi luate pentru a reveni la normalitate în contextul actual global
   incert.
   În acest sens, CONAF propune Guvernului României, măsuri aplicate care să
   stimuleze nu doar sectoare punctuale din economie ci mediul de afaceri în
   ansamblul său:
   COBLABORAREA CU GUVERNUL:
  • • Susținerea furnizării de apă, energie electrică, gaze și combustibili pe
   toată perioada până la eradicarea pandemiei, cu o marjă de extindere
   de 3 luni, în mod GRATUIT, pentru a stimula revenirea imediată a
   populaței și agenților economici din pierderile suferite în perioada de
   inactivitate economică.
   • CONAF propune scutirea de la plata impozitelor, taxelor și
   contribuțiilor agenților economici care plătesc, conform legii 75% din
   salariul angajatului pe toată perioada cât acesta din urmă nu își
   desfășoară activitatea.
   • Acordarea de linii de credit de la stat pe termen de 1 an cu dobandă “0 “
   sau cel mult 50 % din ROBOR, pentru IMM-uri și pentru celelalte
   entități ce au până la 50 de angajați (PFA, IF, II, AF, asociații , fundații)
   pentru a stimula revenirea rapidă a activității.
   • Accesarea de rezervă pentru alimente de bază și asigurarea publică de
   către Președintele României că toți locuitorii țării vor avea acces la ele.
   COLABORAREA MEDIULUI DE AFACERI CU MEDIUL BANCAR
   • Propunem încetarea plății ratelor la creditele acordate persoanelor
   fizice și juridice pe o perioadă de minim 90 zile și reeșalonarea acestora
   pe o perioadă de 6-12 luni, cu menținerea sau reducerea dobânzilor
   actuale.
   • Perioada de grație de minim 90 luni pentru rambursarea creditelor de
   investiții, cu menținerea sau reducerea dobânzilor actuale.
   • Acordarea de garanții guvernamentale companiilor pentru a contracta
   finanțări bancare pentru susținerea activității curente.
   • CEC și EXIMBANK să aibă programe de finanțare pentru agenții
   economici,
   COLABORAREA CU INSTITUȚIILE STATULUI
  • Inspectoratul Teritorial de Muncă a anunțat închiderea activității, iar
   înregistrarea firmelor se poate face doar la ghișeu întrucât parola de obținere
   a depunerii on-line se ia tot de la ghișeu, ca urmare trebuie să se aibă în
   vedere următoarele măsuri imediate:
   • Prelungirea termenelor de înregistrare a contractelor de muncă
   încheiate în această perioadă 11.03-31.03.2020, cu posibilitatea
   luării în calcul a extinderii perioadei până la 31.05.2020 sau la o
   dată uterioară.
   • Comunicarea unor adrese de e-mail oficiale unde să se poată
   trimite documentele necesare înregistrării contractelor, iar data
   înregistrării să fie dată trimiterii pe acele adrese de e-mail
   comunicate oficial de către ITM, cu confirmarea primirii acestora
   și transmiterea parolei REVISAL tot pe e-mail.
   Agenția Națională de Administrare Fiscală-ANAF:
   depunerea unor declarații, adrese pentru soluționarea diverselor
   probleme la ghișeu.
   • Comunicarea unor adrese de e-mail oficiale unde să se poată
   trimite documentele, iar data înregistrării să fie dată trimiterii
   pe acele adrese de e-mail comunicate oficial de către fiecare
   Agenție Județeană de Administrare Fiscală, cu confirmarea
   primirii acestora.
   • Eșalonarea datoriilor fiscale pe o perioadă de 120 de zile de la
   termenul de plată (25.03.2020), fără a fi calculate doânzi și
   penalități pentru această perioadă (de luat în considerare
   posibilitatea de prelungire dacă situația economică se
   agravează).
   • Prelungirea perioadei de emitere a executărilor silite (popriri
   pe conturi)- 60 zile.
   • Rambursarea datoriilor către agenții economici: rambursări
   de TVA, recuperări de impozite.
  • • Compensarea între sumele de rambursat de la bugetul de stat
   și obligațiile fiscale scandente ale contribuabililor, fără
   calcularea de penalități în sarcina acestora dacă compensarea
   nu s-a realizat la timp de către stat.
   Casa Națională de Asigurări de Sănătate
   • Prelungirea termenelor de înregistrare a cererilor de
   recuperare a concediilor medicale ale angajaților
   societăților comerciale.
   • Rambursarea de urgență a concediilor medicale plătite de
   către agenții economici.
   Este momentul ca toți actorii economici să își dea mâna și împreună cu autoritățile
   să contribuie la lupta împotriva coronavirusului și la relansarea economică viitoare.
   Spitalele private, clinicile trebuie să fie în alertă maximă și împreună cu spitalele
   de stat și cu autoritățile în domeniu să lucreze conjugat pentru salvarea de vieți
   omenști. CONAF face un apel la unitate astfel încât spitalele de stat și cele private
   să ofere asistență specializată bolnavilor de coronavirus, fără costuri pentru
   pacienți astfel încât să se reducă rapid numărul îmbolnăvirilor pe teritoriul
   României.
   CONAF face apel la toate companiile private sau de stat, cu rezultate financiare
   bune, să susțină achiziția de către autorități și dotarea spitalelor cu defibrilatoare
   pentru salvarea de vieți omenești. Un defibrilator costă în medie 10.000 euro.
   Îndemnul general este ca împreună să susținem PACTUL NATIONAL DE
   SOLIDARITATE, RESPONSABILITATE ȘI CUMPĂTARE pentru a nu crea
   blocaje inutile. Cu toții trăim vremuri grele însă este clipa când trebuie să ne
   gândim mai mult ca niciodată la viitor, ceea ce construim azi pentru viitorul
   copiilor noștri de mâine. Fără sprijin susținut și acțiune comună nu putem vorbi de
   remedierea situației rapid și eficient.
  • Deși România nu are capacitatea financiară a Germaniei este necesar sa acționăm
   acum pentru a nu lăsa economia să se scufunde, serviciile, comerțul (mai puțin cel
   de produse alimentare), Horeca, transporturile, industria auto, turismul, industria
   ușoară dar nu numai sunt doar câteva sectoare afectate.
   Germania a pus la punct un plan de sprijin al companiilor de peste 500 de miliarde
   de euro. Ministrul german al economiei a numit noul plan financiar „bazooka”.
   Companiile germane vor avea acces la credite furnizate de stat şi la facilităţi
   fiscale.
   CONAF www.conaf.ro, reuneşte interesele femeilor antreprenori, promovează și
   susține antreprenoriatul românesc, deschizând orizonturi de colaborare și cooperare
   atât pe plan intern cât și internațional. Confederația a luat ființă ca urmare a
   necesității de a crea o cultură antreprenorială adaptată la noile trenduri în materie
   de business. Astăzi 28,9% din antreprenorii români sunt femei, iar vocea femeilor
   antreprenor trebuie să se facă auzită. CONAF s-a născut prin asocierea a 2
   Federații patronale, 6 Patronate și 4 Asociații naționale. CONAF reprezintă
   companii din toate sectoarele economice: servicii, turism, HORECA, transport,
   industrie ușoară, industrie alimentară, construcții, energie, etc.]
   CONAF
   www.conaf.ro
   Email: office@conaf.ro
   Tel: 0758833790
Inapoi